Αυτόματοι Πωλητές

Η δομή του «Αμπελώνες Μάρκου group», απαρτιζόμενη από εταιρείες  επισιτιστικών υπηρεσιών και προϊόντων, επιτυγχάνει μέσω κάθετων γραμμών παραγωγής,  την διασφάλιση υψηλής και σταθερής ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της.

Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη εποχή που διανύουμε, ο όμιλος των εταιρειών της οικογένειας Μάρκου θέλοντας να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν το καλύτερο στους εργαζόμενους τους, προχώρησε στην ίδρυση τμήματος κάλυψης κυλικείων και σίτισης προσωπικού εταιρειών, με την διακριτική επωνυμία «it me».

Η «it me» είναι αναπόσπαστο κομμάτι της «Cave Cuisine» και έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή συσκευασμένων sandwich και εδεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στο τομέα Vending (αυτόματοι πωλητές) παρέχουμε πλήθος εναλλακτικών προτάσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εταιρείας.

Τα νέα προϊόντα παρασκευάζονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, σε συγκεκριμένη γκάμα, με μικρή διάρκεια ζωής, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας και τα οποία διατίθενται μόνο σε επιλεγμένα σημεία αλλά και σε κλειστές αγορές.