Κυλικεία

Η δομή του «Αμπελώνες Μάρκου group», απαρτιζόμενη από εταιρείες  επισιτιστικών υπηρεσιών και προϊόντων, επιτυγχάνει μέσω κάθετων γραμμών παραγωγής,  την διασφάλιση υψηλής και σταθερής ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της.

Πιο συγκεκριμένα, στο τομέα του Contract catering (επισιτισμός προσωπικού) παρέχουμε πλήθος εναλλακτικών προτάσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εταιρείας.

Μέσω της «Cave Cuisine» και των προϊόντων «it me» είναι σε θέση να προσφέρει διάφορες μορφές σίτισης προσωπικού εταιρειών με οργανωμένα εστιατόρια- κυλικεία τα οποία είναι σε θέση να προσφέρουν ζεστά και κρύα εδέσματα καθώς και κάθε μορφής snack, δίνοντας την δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να έχει ένα πραγματικά σπιτικό φαγητό.

Είναι λοιπόν ευκόλως κατανοητό ότι ο όμιλος μέσω των εταιρειών του, αλλά και των συνεργατών του, όπως εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών, έχει την ευελιξία αλλά και τις προτάσεις ώστε να καλύψει τις ανάγκες κάθε πελάτη – εταιρείας.

Έχοντας λοιπόν απόλυτη γνώση ότι οι εταιρείες επιδιώκουν πάντοτε την προσφορά των βέλτιστων παροχών προς τους εργαζομένους των,  επιθυμούμε να σταθούμε αρωγοί σε αυτή τη προσπάθεια σας,  προσφέροντάς με τη σειρά μας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

 

Photo Gallery